Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: طراحی وب سایت گروه کارو داتیس

6 بهانه برای عدم طراحی سایت

6 بهانه برای عدم طراحی سایت

6 بهانه برای عدم طراحی سایت با وجود اینکه بیش از 65% افراد بالغ در ایران از اینترنت استفاده می کنند بسیار عجیب است. بسیاری از شرکت ها و بخصوص مشاغل کوچک هنوز هم تصمیم ندارند تا مقداری زمان و هزینه صرف طراحی وب سایت برای خود بکنند. طبق بررسی های اخیر 60 درصد مشاغل…

Read More

5 عامل تاثیرگذار بر هزینه طراحی سایت

5 عامل تاثیرگذار بر هزینه طراحی سایت

5 عامل تاثیرگذار بر هزینه طراحی سایت 5 عامل تاثیرگذار بر هزینه طراحی سایت   هزینه طراحی سایت یکی از مهمترین فاکتورها برای مشتریان طراحی وب سایت کاروداتیس. خیلی از اوقات ارزان بودن یا گران بودن هزینه طراحی سایت مطرح نیست بلکه تناسب هزینه دریافت شده به ازای سایت طراحی شده اهمیت داره. مسلما وبسایت شرکت بزرگی که…

Read More