Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: ایده پردازان کارو داتیس

6 بهانه برای عدم طراحی سایت

6 بهانه برای عدم طراحی سایت

6 بهانه برای عدم طراحی سایت با وجود اینکه بیش از 65% افراد بالغ در ایران از اینترنت استفاده می کنند بسیار عجیب است. بسیاری از شرکت ها و بخصوص مشاغل کوچک هنوز هم تصمیم ندارند تا مقداری زمان و هزینه صرف طراحی وب سایت برای خود بکنند. طبق بررسی های اخیر 60 درصد مشاغل…

Read More