Skip links

متن نمونه قراردادطراحی وبسایت

متن نمونه قراردادطراحی وبسایت

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت برای کارفرما و پیمانکار که می تواند به قانونی بودن کار اشاره کند.

اين قرارداد در تاریخ                     فی مابين                                که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و رضا سردشتی که ازاین پس در این قرارداد طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

1) مشخصات نمایندگان طرفین :

   1-1  مشخصات طراح :

آقای رضا سردشتی                    آدرس ایمیل : reza_masterfull@yahoo.com 

شماره تلفن : 09354231090

2-1 مشخصات کارفرما :

                                                                       کد ملی :                    

ادرس  و کد پستی :

  شماره همراه:                                          تلفن ثابت :                                            ایمیل :    

شماره واتساپ: 

2) موضوع قرارداد :

3) مبلغ حق الزحمه قرارداد:

– هزینه طراحی سایت با مشخصات ذکر شده در بند (2) در یک زبان، مبلغ                                 ريال ،

           تومان  می‌باشد.

مبلغ کل پرداختی                                        ريال،                                                       تومان می‌باشد.

4) مدت قرارداد :

1-4- مدت این قرارداد از شروع جهت انجام امور جمع آوری تصاویر اولیه و ایکون و … 2 روز کاری می باشد.

2-4- مدت زمان طراحی قالب ، نصب افزونه ها و تنظیمات کلی و در نهایت تحویل کار به کارفرما 7 الی 9 روز کاری می‌باشد .

3-4- شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح می‌باشد.

5) شرایط پرداخت :نمونه طراحی وبستات

1-5- از مبلغ    کل پرداختی  معادل                                         ريال،                                                      تومان  در ابتدای قرار داد به عنوان  پیش پرداخت ، پرداخت می‌گردد.

2-5- مبلغ باقی مانده                                                ريال ،                                                                         تومان بعد از اتمام کار طراحی وبسایت پرداخت می‌گردد.

6) تعهدات طراح :

1-6- طراح متعهد می‌گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ،

موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

1-1-6- ممکن است بنابر تغییرات وارده در رابط گرافیکی ( بنابر خواسته کارفرما ) و انجام بعضی از پروسه هایی که خارج از قدرت طراح

( مانند گرفتن اینماد و… ) است مدت زمان انجام و تحویل پروژه افزایش یابد.

2-6- كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد

از سوی طراح محرمانه تلقی می‌گردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

3-6- طراح متعهد می‌گردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به کارفرما ارائه نماید.

( طراح میتواند بجای آموزش حضوری ، فیلم های آموزشی را در اختیار کارفرما قرار دهد )

1-3-6 – چنانچه فیلم های آموزشی در اختیار کارفرما قرارگرفت، وی باید فیلم های آموزشی

را برای خود در جای مناسب نگهداری نماید.

بدهی است برای تهیه فیلم های آموزشی جدید ، هزینه آن باید به طراح پرداخت شود.

2-3-6- در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما ،

کارفرما می بایست هزینه تعیین شده در همان زمان از سوی  طراح  را بپردازد.

4-6- طراح متعهد می‌گردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت

را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار کارفرما

( یا نماینده وی که کارفرما بصورت کتبی و یا شفاهی به طراح معرفی میکند ) قراردهد.

5-6- نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید طراح می‌باشد

و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و دارای عملکرد درست را دریافت نماید.

6-6- طراح باید با توجه به اطلاعات دریافتی ازسوی کارفرما اقدام

به طراحی  طرح گرافیکی وب سایت  تا حداکثر سه طرح انجام دهد

( برای صفحه نخست ) . بدهی است برای طراحی  طرح گرافیکی  مابقیه صفحات  هزینه ای جدا  محاسبه می‌گردد.

1-6-6 : چنانچه پروژه لازم به طرح گرافیکی نداشته باشد، طراح احتیاجی به طراحی طرح گرافیکی  ندارد.

7-6- طراح متعهد می‌گردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد

صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده،

دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.

بدیهی است با توجه به وجود سیستم برآورد آنلاین هزینه طراحی سایت، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های

خود مطلع محسوب می‌گردد و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد.

8-6- در صورتی که هاست وبسایت کارفرما  از سوی طراح باشد و هزینه آن دریافت نشود،

طراح می تواند خدمات هاست وبسایت کارفرما را بعد از اطلاع به کارفرما ( شفاهی و یا کتبی ) قطع نماید.

9-6- طراح متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی پروژه در زمان محاسبه شده

( با توجه به موارد ذکر شده در بند 6-1-1  و دیگر بندها و مندرجات ذکر شده در این قرارداد ) ،

روزانه مبلغ 100.000 ریال ، ده هزار تومان به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.

7) تعهدات کارفرما :

1-7- کارفرما متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد.

بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز

در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل 

به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.

2-7- کارفرما باید زمانی که اولین طرح گرافیکی در اختیارش قرار گرفت نظرش را در مورد طرح بگوید

و چنانچه طرح لازم به تغییر است با ذکر جزئیات کامل خواسته اش را بیان کند

لازم به ذکر است که تغییر طرح گرافیکی  بعد از ارائه اولین طرح به کارفرما ،

نهایتا 2 طرح دیگر می‌باشد.

3-7- طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل

مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد.

به كاربردن سایت، تلفن و يا ساير اطلاعات توسط طراح گرافيك در كنار امضاء

نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.

4-7- چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد،

كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب،

ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به طراح گرافيك بوده

و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

5-7- چنانچه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است و در حال اجرا میباشد،

كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد،

ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام می‌گردد می‌باشد.

1-5-7- منظور از نمونه اولیه همان طرح اولیه گرافیکی (رابط کاربری ) می‌باشد.

6-7- چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ( طراح گرافیکی) ،

قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه قرارداد)

به طراح خواهد بود.

7-7- کارفرما متعهد می‌گردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

8-7- بعد از اتمام پروژه، کارفرما طی نهایتا 1 روز باید سایت را بررسی و اگر نکاتی مدنظر داشت،

تماما بصورت یکجا به طراح بگوید.

9-7- کارفرما متعهد می‌گردد بعد از اتمام پروژه و بعد از 1 روز بررسی ، 

کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

تبصره 7-9-1: مواردی مانند گرفتن اینماد و … که ممکن است کاری زمان بر باشد،

جدا کارهای سایت و طراحی است و در این خصوص،

کاری از طراح بر نمیاد و در زمان تحویل پروژه ( سایت ) کارفرما، مطابق با بند 7-9 ،

باید تمام موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

10-7- چنانچه ایمیل های ارسالی از سمت سایت به پوشه هرزنامه ( spam ) برود،

کارفرما  باید نسب به خرید  آی پی (ip)اختصاصی  اقدام نماید.

11-7- چنانچه هاست  و یا سرور کارفرما از شرکت دیگری باشد و برای انتقال سایت ( چه وسط و چه در انتهای پروژه )

کارفرما باید مطابق موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) کلیه مبلغ را به طراح بدهد.

12-7- کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد.

در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد

( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

8) حل اختلاف

8-1- در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی

از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، مرجع حل اختلاف در وهله اول خود طراح و کارفرما

(و یا نمایندگان طرفین) و در صورت عدم توافق طرفین از طریق مراجعه ذیربط قانونی خواهد بود.

9) اقامت گاه قانونی طرفین


1-9- اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات،

مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدين تغيير يابد،

طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

 

 

   امضا طراح                                                                                           امضاء کارفرما

 

 

 

متن نمونه قراردادطراحی وبسایت

محتوا نویس  سارابلوچ

گروه کاروداتیس

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search